Klauzula paliwowa

 

Klauzula paliwowa (DAF)

Diesel adjustment factor – czynnik łączący cenę naszych usług z poziomem kosztów paliwa, który zmuszeni jesteśmy wprowadzić w związku z dużą zmiennością kosztów paliwa. Przyjęliśmy koncepcję ceny bazowej oleju napędowego wg cen hurtowych PKN Orlen za poprzednie półrocze. Na tej podstawie przygotowywane są wszystkie nasze oferty. W zależności od aktualnej średniej ceny wprowadziliśmy wskaźnik DAF aktualizujący ceny naszych usług.

 

Mechanizm naliczania wskaźnika DAF:

(średnia miesięczna cena paliwa / bazowa cena paliwa – 1) * udział kosztów transportu = DAF

FINE Logistics szacuje koszty transportu na poziomie ok. 35%.

Wykorzystanie tego wskaźnika pozwala nam wykluczyć konieczność częstych zmian cenników. Jednocześnie FINE Logistics  zastrzega sobie prawo do zmiany metodologii naliczania wskaźnika DAF w przypadku zmian innych niezależnych od nas parametrów kosztowych.

W przypadku gdy wskaźnik DAF przekroczy wartość ±10% FINE Logistics zastrzega sobie prawo do zastosowania go dla przewozów realizowanych na podstawie ofert długoterminowych, przygotowanych w oparciu o bazową cenę paliwa. Na takich ofertach zawsze znajduje się odpowiednia informacja.