Klauzula walutowa

 

Klauzula walutowa (CAF)

Currency Adjustment Factor – wskaźnik aktualizujący koszty naszych usług do aktualnego kursu EURO/ PLN.  Ceny usług spedycji międzynarodowej są zwyczajowo wyrażone w walucie EURO. Każda nasza oferta wyrażona w walucie EUR zawiera informację przy jakim kursie bazowym została ona skalkulowana. Wartość ta równa się średniemu kursowi sprzedaży waluty EURO wg NBP w ostatnim pełnym półroczu. Wskaźnik CAF aktualizowany jest miesięcznie.

 

Mechanizm naliczania wskaźnika CAF:

(kurs bazowy / średni miesięczny kurs - 1) * wpływ kursu EURO na cenę = CAF

FINE Logistics szacuje wpływ kursu EURO na cenę na poziomie ok. 50%.

W przypadku gdy wskaźnik CAF przekroczy wartość ±10% FINE Logistics zastrzega sobie prawo do zastosowania go dla przewozów realizowanych na podstawie ofert długoterminowych, przygotowanych w oparciu o kurs bazowy. Na takich ofertach zawsze znajduje się odpowiednia informacja.