Transport i logistyka - Finelog

Jeśli napiszemy, że zajmujemy się transportem, usłyszymy, że jesteśmy jedną z 250 tysięcy takich firm w naszym kraju. Transport to dla nas punkt wyjścia – robimy więcej. Jeśli napiszemy, że zajmujemy się logistyką, usłyszymy, że problemy z nią związane mają tylko wielkie korporacje. Lata doświadczeń nauczyły nas jednak, że logistyka, choć nie zawsze tak nazywana, obecna jest w każdej sferze naszego życia. Tak już mamy, że tam, gdzie inni widzą naturalne ograniczenia, my widzimy wyzwania logistyczne i sposoby ich rozwiązania.

W centrum naszego zainteresowania zawsze są nasi Klienci i ich potrzeby. Uważamy, iż każdy z naszych aktualnych i potencjalnych klientów jest inny. Inaczej działa. Ma inne priorytety. To oznacza, że potrzebuje indywidualnych rozwiązań logistycznych. Jednak nie mamy tu na myśli budowania od podstaw. Uważamy, że poznając specyfikę pracy naszych Klientów potrafimy odpowiednio dobrać zasoby i możliwości w sposób najlepiej odpowiadający aktualnym potrzebom.

Finelog Spedycja Logistyka Cargo

Porozmawiaj z jednym z naszych konsultantów

Scroll to top