Waga obrachunkowa

Waga obrachunkowa

Przy wycenie usług spedycji i przewozu stosuje się określenie „wagi obrachunkowej” (przeliczeniowej).

Związane jest to z ograniczoną ładownością  i pojemnością pojazdów ciężarowych. Konieczność ustalenia zależności pomiędzy wagą a objętością powstaje głównie dla celów wyceny kosztów przewozu.

Przyjmuje się, iż bazowa pojemność naczepy to 78 m3, a jej bazowa ładowność to 25 ton. Te wartości wskazują nam, iż na każdy 1 m3 pojemności przypada 320 kg ładowności.

W przypadku ustalania cenników przewozu według wagi przesyłki stosujemy przelicznik, który odzwierciedla stopień wykorzystania środka transportu w przypadku przesyłek przestrzennych (lekkich o stosunkowo dużej objętości).

 

W przypadku FINE Logistics stosujemy standardowo przeliczniki:

1 m3 = min 300 kg

1 ldm = min 1750 kg (ldm=> metr ładowny)

1 mb = min 400 kg dla przesyłek o długości przekraczającej 4,00 m