Co to jest transport drobnicowy i ładunek drobnicowy?

W branży logistycznej można wyróżnić kilka rodzajów transportu. Jednym z najczęściej spotykanych i zazwyczaj również najtańszych jest spedycja drobnicowa. Co kryje się pod tą nazwą? Wyjaśniamy w poniższym artykule.

Czym charakteryzuje się transport drobnicowy?

Spedycja drobnicowa obejmuje przewożenie ładunków o niewielkich gabarytach, relatywnie małej masie oraz zróżnicowanych opakowaniach i kształtach. Opakowania te mogą być jednostkowe lub zbiorcze, czyli zawierające większą liczbę towarów. Nie są one jednak w stanie samodzielnie wypełnić pełnego kontenera albo pojazdu. Z tej przyczyny są łączone w jeden transport w punktach przeładunkowych i w efekcie auto liniowe zostaje nimi wypełnione w całości.

Przewozy tego rodzaju cechują się również rozproszeniem odbiorców i nadawców, co może niekiedy komplikować rozładunek i załadunek. Poszczególne elementy muszą być bowiem nie tylko starannie zabezpieczone, ale też we właściwy sposób oznaczone.

Transport drobnicowy występuje także pod nazwami PL (z ang. partial load), LCL (less than container load), w przypadku przewozów morskich lub LTL (less than truckload), w przewozach drogowych. Zazwyczaj bywa rozliczany na podstawie wielkości oraz wagi towaru.

Rodzaje ładunków drobnicowych

Ładunki drobnicowe można podzielić na dwa główne rodzaje: towary bez opakowań oraz w opakowaniach, np. kartonach, skrzyniach, workach, beczkach, bębnach czy klatkach. Możliwy jest też podział na towary na paletach i bez palet.

Przewóz drobnicowy podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa, samej specyfiki transportu, a często dodatkowo wymogów dotyczącym konkretnych towarów. Ze spedycji tego typu wyłączone są przesyłki, które muszą być przewożone w specjalnych warunkach, takie jak m.in. żywe rośliny, zwierzęta, wyroby farmaceutyczne, papiery wartościowe, towary ponadgabarytowe, materiały wybuchowe, broń, towary z krótkim terminem ważności, wyroby jubilerskie oraz niektóre przedmioty niebezpieczne.

Scroll to top