Transport europejski

Jak poprawić terminowość dostaw?

Jakość usług spedycyjnych oraz ich cena to nie wszystkie istotne kryteria, jakimi kierują się potencjalni klienci, poszukując operatora logistycznego. Dla zdecydowanej większości równie istotny (a często nawet ważniejszy) jest czas realizacji dostaw. Jak zoptymalizować ten aspekt działalności transportowej, by skutecznie konkurować na niezwykle wymagającym dziś rynku przewozowym?

Dlaczego terminowość dostaw jest taka ważna?

Logistyka od lat stanowi jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi światowej gospodarki. Coraz większa konkurencja w branży sprawia, że przedsiębiorcy z sektora TSL poszukują skutecznych sposobów na zdobycie przewagi rynkowej. Dostawa na czas, poza tym, że sprzyja budowaniu trwałych relacji z kontrahentami, stanowi również istotny element optymalizacji kosztów operacyjnych w działalności spedycyjnej.

Błędy, które wydłużają czas dostawy ładunków

Na terminowość dostaw negatywnie wpływając liczne wewnętrzne czynniki organizacyjne, a nierzadko również błędy popełniane przy planowaniu i realizacji przewozów. Do najczęściej występujących zaliczają się:

  • niekompletna lub niewłaściwa dokumentacja przewozowa,
  • nieodpowiednie planowanie tras,
  • awarie floty pojazdów,
  • błędy przy załadunkach,
  • rozmaite zdarzenia losowe, np. wypadki lub utrudnienia drogowe,
  • wydanie innego niż zamówiony towaru.

Dostawa na czas, czyli jak poprawić szybkość przewozów

Część z powyższych błędów da się wyeliminować, poprawiając detale, jednak niektóre zmiany, pozwalające przywrócić terminowość dostaw mogą wiązać się z większym wysiłkiem i generować wyższe koszty.

Do najbardziej obciążających budżet inwestycji w poprawę terminowości dostaw należy oczywiście zakup nowych, sprawnych pojazdów. Kosztownym przedsięwzięciem będzie też wyposażenie magazynu w maszyny i urządzenia usprawniające załadunek. Warto również pomyśleć o optymalizacji oprogramowania, umożliwiającego inteligentne planowanie tras oraz zarządzanie ładunkiem na każdym etapie dostawy.

Reorganizacja łańcucha dostaw często wymaga również działań wewnętrznych. Podstawowym zadaniem w tym zakresie będzie usprawnienie przepływu informacji oraz towarów, czemu sprzyjają nowoczesne narzędzia i aplikacje dla spedytorów. Wiele błędów uniemożliwiających dostawę na czas popełnianych jest w trakcie „ręcznego” kompletowania dokumentacji i ładunków. Te z kolei da się wyeliminować, inwestując w automatyzację kluczowych procesów oraz usprawnienie komunikacji na wszystkich poziomach firmy.

Scroll to top