Case study Finelog

Czym jest sieć dystrybucji?

Sieć dystrybucji to pojęcie głównie teoretyczne, które w praktyce ma jednak gigantyczne znaczenie, ponieważ oznacza realne rozwiązanie dla bardzo realnego problemu. Jest to problem oczywisty, ponieważ każdy wyprodukowany towar, który powstał w fabryce, manufakturze lub jest efektem zerwania owocu z drzewa, musi trafić do odbiorcy. Osoba kupująca produkt musi go dostać do ręki. W bardzo wczesnych czasach rozwoju gospodarki oznaczało to, że producent zabierał swoje produkty na miejsce handlu, na jakiegoś rodzaju rynek i tam oferował je nabywcom. Dzisiaj oczywiście mamy do czynienia z sieciami hurtowni i handlem detalicznym, który samego producenta mocno odsuwa od samego faktu sprzedaży produktu. Tak jest po prostu wygodniej. Podmiotem realizującym dostawę towarów jest firma spedycyjna.

Nowoczesna sieć dystrybucji w logistyce

Problem dostarczenia, a właściwie dystrybucji towarów jest złożony i niejednokrotnie ma kluczowe znaczenie dla sukcesu producenta. Na decyzję zakupową odbiorcy składa się bowiem nie tylko to, jakiej jakości jest produkt i w jakiej cenie jest oferowany, ale także wygoda nabycia tego produktu. Musi on być łatwo dostępny. Zapewnianie takiej dostępności kosztuje. Jest też poważnym wyzwaniem logistycznym. Dlatego bardzo rzadko zdarza się, by producent tworzył tak zwane pierwotne sieci dystrybucji, w których sam zajmuje się dostarczaniem produktów do odbiorcy czy dystrybutora. Obecnie zadania te wykonują prezentujące się jako pośrednie sieci dystrybucji wysoko wykwalifikowane firmy spedycyjne. Dzięki nim towar może do klienta dotrzeć szybciej, jest dostępny w większej ilości miejsc, a koszty transportu w przeliczeniu na jednostkę towaru są zdecydowanie niższe. Należy pamiętać, że koszt transportu niejednokrotnie ma kluczowe znaczenie, ponieważ wysokie ceny dostarczania towarów i niewydolność tego procesu potrafią zamienić bardzo dochodowe przedsięwzięcie w projekt przynoszący straty. Poprzez skuteczną dystrybucję można też łatwo pokonać konkurenta, który radzi sobie pod tym względem gorzej.

Scroll to top