Fine Log autostrada

Co to jest spedycja w transporcie?

Choć zamienne stosowanie określeń „transport” oraz „spedycja” jest charakterystyczne nawet dla niektórych portali branżowych, w rzeczywistości jest postępowaniem błędnym. Owszem, nie są one pozbawione związku ze sobą, należy jednak mieć świadomość tego, że spedycja ma nieco szersze znaczenie. Na czym zatem polegają najistotniejsze różnice między nimi?

Czym jest transport?

Najbardziej typowa z definicji mówi o transporcie jako o zbiorze czynności, które związane są z przemieszczaniem się. Pojęcie te może być więc używane tak w odniesieniu do towarów, jak i do ludzi. Przewóz powinien odbywać się z jednego punktu do innego, nie ma przy tym znaczenia, z jakim środkiem transportu mamy do czynienia.

Czym jest spedycja?

Analizując definicje spedycji nie można nie zauważyć tego, że są one szersze niż te, z którymi mamy do czynienia w odniesieniu do transportu. Owszem, czynności związane z transportem wchodzą w jej skład, okazuje się jednak, że wcale nie są jej najbardziej istotnym składnikiem. Na spedycję składa się więc organizacja przewozu towarów, a także wszystkie procesy, z jakimi mamy wówczas do czynienia. W tym kontekście można więc mówić choćby o przyjmowaniu samych zleceń, wyborze i optymalizacji środków transportu, nadawaniu i odbieraniu przesyłek oraz zajmowaniu się dokumentacją z nimi związaną. Spedycja nie jest też monolitem. O ile spedycja międzynarodowa zakłada czynności związane z transportem towarów przez granicę lub granice, o tyle spedycja krajowa granic tych nie przekracza. Wspomniany podział jest przy tym zaledwie jednym z wielu, z jakimi możemy się spotkać. Szczególnym rodzajem spedycji wartym omówienia jest spedycja całopojazdowa. Nie ma tu znaczenia, z jakim środkiem transportu mamy do czynienia, jest to jednak rodzaj spedycji, który zakłada, że jeden klient wynajmie na swoje potrzeby cała powierzchnię pojazdu, którym będą transportowane towary. Ten rodzaj spedycji jest szczególnie polecany przy transporcie tych ładunków, które łatwo mogą ulec uszkodzeniu.

Scroll to top