Finelog spedycja palety

Zabezpieczenie towarów w transporcie

Odpowiednie rozplanowanie wszystkich działań jest bardzo ważne w branży transportowej. Plan musi zostać zaprojektowany w taki sposób, by uwzględniać nie tylko szybkie dostarczenie wymaganych towarów w miejsce docelowe, ale także ich stosowne zabezpieczenie. Wszystko po to, żeby każdy ładunek dotarł do celu bez uszkodzeń. To ważne również z uwagi na samo bezpieczeństwo na drodze – zarówno jeśli chodzi o kierowcę, jak i innych uczestników ruchu. Ma to tym większe znaczenie, gdy chodzi o transport międzynarodowy, a więc przewóz towarów na duże odległości, a także gdy chodzi o duże ładunki. Jak należy zabezpieczać takie towary i jak sobie z tym radzimy w firmie Finelog?

Jak zabezpieczać towary podczas transportu?

Zabezpieczanie ładunku przed transportem to niezwykle ważne działanie. Niewłaściwe zabezpieczenie może spowodować zniszczenie cennych produktów, a także stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób na drodze. Ładunek – zwłaszcza ten duży – musi zostać odpowiednio zapakowany, a także przymocowany. Mocowanie ładunku uzależnione jest w dużej mierze od jego wielkości, a także rodzaju. Zwykle jednak stosuje się metodę blokującą oraz metodę mocującą. Można to robić pojedynczo lub – dla większego bezpieczeństwa – równocześnie. Stosując te metody, wykorzystuje się między innymi łańcuchy, pasy, liny, belki rozporowe, kliny, siatki i wiele innych elementów. Można dzięki nim redukować odległości między ładunkami, by zmieściło się ich więcej i by blokowały się wzajemnie, albo też spina się ze sobą ładunki, zabezpieczając je przed przesuwaniem w czasie jazdy.

Transport drogowy w Finelog

W Finelog zajmujemy się przewożeniem produktów na paletach i dużych ładunków. To spedycja całopojazdowa, realizowana w kraju oraz na arenie międzynarodowej. W swojej flocie posiadamy również pojazdy, przeznaczone do transportu przesyłek niebezpiecznych oraz takie, które pozwolą na transport towarów w określonej temperaturze. Przy tym zawsze należycie zabezpieczamy towary przed transportem, wykorzystując do tego wszystkie posiadane możliwości.

Scroll to top